Home Vereniging School Projecten Micro-economieproject Toekomstplannen Steun Contact
In de eerste plaats zamelen we als vzw giften van materiaal in om uit te delen aan de verschillende scholen en talrijke kinderen.

Deze giften bestaan uit heel veel verschillende zaken:

 • Het speelgoed en didactisch materiaal delen we uit aan de verschillende scholen.

 • Het sport-en spelmateriaal delen we uit aan de scholen en verenigingen.

 • Van de ingezamelde kinderkleding maken we eerst en vooral cadeaupakketten (5 à 7 stuks) om aan elk kind van de school te geven (in december 2017 pakketten voor 235 kinderen) Wat rest aan kleding gaat in het micro-economieproject : dit is een kleine economische activiteit die werk creëert, fondsen voor de vzw verzamelt en het transport van de giften verzekert!

 • Kleding voor volwassenen.

De totaalprijs voor het transport vanuit Vlaanderen, per container overzee tot in het zuiden van Senegal, komt op 12€ voor een goedgevulde bananendoos. Aangezien onze jonge vzw over niet veel financiële middelen beschikt om aan transport van giften te besteden (we kiezen er eerder voor om het ingezamelde geld te besteden aan activiteiten ten voordele van het onderwijs ter plaatse), startten we ons micro-economie project “les enfants d’abord” op. Dit is een kleinschalige economische activiteit die een driedelig doel heeft
 1. Werk creëren voor jonge vrouwen, moeders die door de verkoop van kleding een inkomen genereren. De pakketjes gaan aan heel democratische prijzen de deur uit (we beogen geen grote winsten maar investeren op deze manier ook in gezinnen met een klein budget! Daardoor heeft iedereen kans om op een waardige manier zijn kinderen te kleden in kwaliteitskleding )

 2. In staat zijn het transport van alle giften te bekostigen zonder beroep te moeten doen op extra fondsen.

 3. De rest van de opbrengst vloeit terug naar de projecten van Bourok en zijn schooltjes: de winst gaat naar aankoop van

  • Schoolmateriaal zoals boeken (2016)

  • Aankoop van schommels voor op de speelplaatsen van de kleuterschooltjes (eentje in Essyl en eentje in Bandial in 2016 / 2017)

  • Onderhoudswerken aan de schooltjes: schilderen van een tweede kleuterklas in Kameubeul en renovatie van alle schoolborden in de lagere school van Kameubeul (2016/2017)

  • Aankoop printers voor de scholen van Kameubeul, Essyl en Badiat (2017/2018)

  • Uniformpjes voor de kleuters van Badiat en Essyl (2017/2018)

In februari 2018 opende les enfants d'abord een winkeltje waarvan de opbrengst besteed wordt aan de schoolprojecten.
De toekomst

Na jarenlang goede zaken gedaan te hebben beslisten we in februari 2023 om het winkeltje stop te zetten. Het werd steeds moeilijker om goede kwaliteit kleding en dergelijke te verzamelen. Bovendien werd het transport naar Senegal meer dan de helft duurder waardoor en geen winst meer was om de schooltjes te ondersteunen. Hetgeen er nog aan voorraad restte gaven we cadeau.

Nog een welgemeende dank aan alle personen die ons doorheen de jaren ondersteunden door kleding te schenken!

Al onze andere activiteiten gaan wel door: in 2023 richten we ons vooral op wijnverkoop om onze kas te spijzen. Hou onze FB-pagina in de gaten om de data van verkoop en andere activiteiten te volgen!.