Home Vereniging School Projecten Micro-economieproject Toekomstplannen Steun Contact
In de nabije en verre toekomst plannen we nog verschillende projecten waarvoor we financiering zoeken:
  • Inrichten van multifunctionele mediaklassen : Computerklassen en televisie om met modern beeldmateriaal het venster op de wereld te openen (financiering van zonnepanelen en hun installatie, computers, televisie, fondsen voor internetverbinding en onderhoud van het materiaal)

  • Bouw van een eigen kleuterschool in het dorp Kameubeul (terrein en waterput zijn reeds beschikbaar)

  • Renovatie van de toiletten in de school van Badiat.

  • Plant een boom-actie voor alle kinderen van het royaume : educatief project rond ecologisch bewustwording, actie tegen de ontbossing, ...

  • Voor alle kinderen een kerstpakket kleding.

  • Verdere Uitbouw van het micro- economieproject.

  • Kantine in elke school.

  • ...