Home Vereniging School Projecten Micro-economieproject Toekomstplannen Steun Contact

Historiek

BOUROK BÔ KADIOM

Startte in 2014 als een kleinschalig initiatief om de kleuters van Kameubeul (klein dorp in het Royaume de Moff Avi, in de Basse-Casamance) de kans te geven naar school te gaan. Het onderwijs in Senegal is Franstalig. Kinderen die al op jonge leeftijd de kans krijgen deze taal te leren hebben meer kans op succes. Vandaar dat we het erg belangrijk vinden dat alle kinderen van het dorp naar de kleuterschool kunnen en zo hun eerste stapjes zetten in hun leerontwikkeling. Al snel constateerden we dat niet enkel de kleuters van Kameubeul onze en uw steun nodig hebben. Het dorp is afgelegen en de bevolking arm. Er zijn weinig of geen middelen om het leren te ondersteunen. Het onderwijs gebeurt in graad klassen en de leerkrachten beschikken over weinig of geen didactisch materiaal. Ook de lagere school kan enige hulp gebruiken, vooral in de vorm van materiaal en didactisch materiaal voor de leerkrachten.

Ondertussen zijn we al geëngageerd in alle 7 dorpen van het Royaume: Bourok richt zich vooral op het onderwijs van kleuters en lagere school kinderen.

Actieve leden
Hilde

Hilde Vermeiren

Voorzitter

Gora

Gora Fall

Penningmeester

An

An Casteleyn

Secretaris

Veerle

Veerle Laleman

Lid