Home Vereniging School Projecten Micro-economieproject Toekomstplannen Steun Contact

Realisaties

Bourok richt zich vooral op het onderwijs van kleuters en lagere school kinderen.
Met dank aan alle fotografen voor de gedeelde foto’s en aan Marc Gorremans in het bijzonder.

2014 – 2015

 • Met de hulp van vzw Mitica uit Luxemburg richtten we de kleuterklas van Kameubeul in ( 1 klaslokaal geleend van de lagere school) : schilderen, stoelen en tafels, speeltapijten, schoolbord, rekken om het speelgoed te bewaren, kleuterleesboekjes aankopen, schooluniformpjes voor alle kleuters, bijdrage in de schoolkantine (maandelijkse levering van rijst, gedroogde vis, olie,…)… De 2 leerkrachten krijgen maandelijks een vergoeding. Schoolapotheek voorzien van basismateriaal zoals ontsmettingsmiddelen en pleisters.

  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na

2015 – 2016

 • Kleuterklas Kameubeul: aankoop speelgoed, salaris van 2 leerkrachten, bijdrage in de schoolkantine (hulp van vzw Mitica)

 • Inrichting van een ruimte als schoolkantine: schilderen en voorzien van tafels en banken, aankoop van borden, lepels en bekers (privésponsoring)

  Voor
  Voor
  Voor
  Na
  Na
  Na
  Na
 • Alle kinderen van de school kregen een pakket kleding met kerstmis (giften uit België)

 • Bijdrage aan het eindeschooljaarfeest (Mitica)

 • Sportmateriaal (ballen en voetbalshirtjes) voor de school van Kameubeul en Essyl (privésponsoring)

 • Aankoop schoolboeken voor de lagere school van Kameubeul (privésponsoring)

2016 – 2017

 • Kleuterklas Kameubeul: aankoop speelgoed, aanleg moestuin voor de schoolkantine (zaad en omheining), salaris 2 leerkrachten, nieuwe uniformpjes voor alle kleuters. (Mitica)

 • De kleuterklas van Kameubeul ontdubbeld: we hebben een tweede lokaal geschilderd zodat de grote groep in 2 verdeeld kan worden om een meer evenwichtige leeromgeving te creëren (met opbrengst uit micro-economie)

 • We renoveerden alle schoolborden in de school van Kameubeul (opbrengst micro-economie)

 • Bijdrage in de kantine voor de hele school: maandelijkse aankoop van rijst, bonen, vis, olie, aardappelen, uien, kruiden,… (Mitica)

 • Alle kinderen van Kameubeul kregen in het begin van het schooljaar een rugzak met de nodige schriften en schrijfmateriaal (Mitica)

 • Alle kinderen van Kameubeul kregen met kerst een pakket kleding

 • Giften van speelgoed en materiaal voor de kleuterscholen van Essyl, Bandial, Etama, Seleki, Enompor (privé)

 • Installatie van een schommel in de kleuterschool van Essyl en Bandial (opbrengst van micro-economieproject)

 • Giften van sportmateriaal (ballen en voetbalshirtjes) voor de scholen van Bandial en Badiat (privésponsoring)

 • Renovatie van een klaslokaal in het afgelegen dorp Bandial voor de start van een nieuw kleuterschooltje : herstelling van de muren, nieuwe ramen en deur, betegeling van de vloer, schilderwerk, tafels en bankjes werden in hout gemaakt en geleverd (fostergroep Sint Jozef College uit Aarschot)

  Voor
  Voor
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
 • Aanwerving van een kleuterjuf (in opleiding) in het dorp Bandial die maandelijks een vergoeding krijgt (Bourok)

 • Bouw van nieuwe toiletten in het schooltjes van BANDIAL (fostergroep SJCA): 4 individuele toiletten en een waterkraan aangesloten op de pijplijn die het dorp sporadisch bevoorraadt (afhankelijk van de financiële bijdrage die het dorp kan leveren om de pomp te doen draaien)

  Voor
  Voor
  Voor
  Na
  Na
  Na
 • In de school van Kameubeul hebben we geholpen om een eerste jaarlijkse kermis in te richten: we rekenen erop dat de school zo in de toekomst jaarlijks het evenement zal herhalen op ook zelf fondsen te verwerven voor de ondersteuning van hun pedagogisch project.

2017 – 2018

 • Badiat

  • Ondersteuning bij de oprichting kleuterschool in de gebouwen van de lagere school, vooral renovatie, inrichting en speelmateriaal in december 2017!

  • Aanwerving van 2 kleuterleerkrachten (in opleiding) en een maandelijkse vergoeding voorzien.

  • Schilderen van het klaslokaaltje met de hulp van de familie Nobus en schooltje De Ark uit Maldegem.

  • Betegelen van het klasje met de hulp van privésponsoring in februari 2018. (dank aan Peter Wuyts en Patricia en Liam)

  • Meubilair voor het klasje: tafels en banken, speelgoedrekken, bord,… start gepland in 2018.

  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Werken
  Werken
  Werken
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
 • Essyl

  • Schilderen kleuterklas (micro-economie)

  • Schooluniformpjes voor alle kleuters (micro-economie)

  • Aankoop printers (micro-economie)

 • Kameubeul (financiering door vzw Mitica)

  • Aanwerving van een derde kleuterleerkracht om de drie leerjaren apart te kunnen begeleiden.

  • Aankoop van schooltassen en materiaal (schriften, pennen,…) voor alle leerlingen van de lagere school.

  • Inrichten van een dagelijkse kantine voor alle leerlingen van de school.

  • Aankoop van een nieuwe batterij voor het zonne-energiesysteem.

  • Vernieuwing van de 8 toiletten van de school.

  • Voor
   Voor
   Voor
   Voor
   Werken
   Werken
   Werken
   Werken
   Werken
   Na
   Na
 • Enompor

  Ondersteuning van een bestaand schooltje door het leveren van speelgoed en didactisch materiaal.

 • Seleki

  Ondersteuning van een bestaand kleuterschooltje door het leveren van speelgoed en didactisch materiaal.

 • Etama

  School bestaat uit 2 klassen waar we ondersteunen door pennen en schriften en geometrisch materiaal te leveren.

 • Bandial

  • Voortzetting van de ondersteuning van de kleuterklas door schenken van materiaal en vergoeding van de leerkracht.

  • Start van kantine (november 2017) die in de eerste plaats een dagelijks ontbijt voor de kinderen zal verzorgen gedurende een heel schooljaar (d.m.v. opbrengst steunkaarten).

  • Met de financiering door de fostergroep van het Sint Jozef College in Aarschot kunnen we de tweede helft van het gebouw waarin de kleuterklas gehuisvest is, renoveren en inrichten als kantine / multifunctionele ruimte.

  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Voor
  Werken
  Werken
  Werken
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
  Na
 • Uitdelen van een kledingpakket (bestaande uit 7 stuks, giften uit België) aan alle kinderen van de kleuter- en lagere scholen van Bandial en Kameubeul (totaal van 235 pakketten!) (Bourok)

2018 – 2019

 • KAMEUBEUL (financiering door vzw MITICA – Luxemburg)

  • Inrichting van een tweede kleuterklasje : tafels en stoeltjes, speelhuisje, speelgoedrekken,...

  • Dagelijkse kantine voor de hele school.

  • Aankoop van schoolmateriaal en schooltassen voor de hele school.

  • Kledingpakket voor alle leerlingen.

  • Maandelijkse vergoeding voor 3 leerkrachten in de kleuterschool.

 • MEDINA

  • Aankoop van speelgoed voor de 2 kleuterklassen.

  • Maandelijkse vergoeding voor 2 leerkrachten in de kleuterschool.

 • BADIAT

  • Inrichting van een tweede kleuterklas en bibliotheek : schilderen, betegelen en tafels en bankjes voor de kindjes.

  • Renovatie van het toiletgebouw : herstelling van de afvoeren, schilderen, nieuwe deuren.

  • Maandelijkse vergoeding van 2 leerkrachten in de kleuterschool.

 • ESSYL

  • Nieuwe ramen die open kunnen in de kleuterklas.

  • Inrichting met nieuwe tafels en bankjes en speelgoedrekken.

 • BANDIAL

  • Met de hulp van Fostergroep Sint Jozefcollege uit Aarschot : schilderen van de lagere school.

  • Maandelijkse vergoeding van 1 leerkracht in de kleuterschool.

 • KAGUITTE DOUMA

  • Schilderen van de kleuterklas.

  • Inrichting met tafels en stoeltjes.

 • KAGUITTE MISSIRA

  • Inrichting van bestaande kleuterklas met tafels en stoeltjes.

2019 – 2020

 • KAMEUBEUL (Financiering door vzw MITICA Luxemburg)

  • Dagelijkse kantine voor de hele school.

  • Aankoop van schoolmateriaal en schooltassen voor de hele school.

  • Schooluniform voor alle kleuters.

  • Maandelijkse vergoeding voor 3 leerkrachten in de kleuterschool.

  • Schilderen van 4 klassen in de lagere school.

  • Inrichting van de kleuterklas met winkeltje, keukentje.

  • Boekenkast voor de lagere school.

 • MEDINA

  • Vergoeding van 1 kleuterleerkracht.

 • BADIAT

  • Vergoeding van 3 kleuterleerkrachten.

  • Afwerking toiletten.

  • Schooluniformpjes voor de kleuters.

 • BANDIAL

  • Dagelijks kantine voor alle leerlingen van kleuter- en lagere school.

 • KAGUITTE DOUMA

  • Betegelen van de kleuterklas.

 • WENDAYE

  • Volledige inrichting van een kleuterklas in een oud gebouwtje : betegelen, schilderen, nieuwe ramen en deur, tafels en bankjes.

  • Betegelen en schilderen, nieuwe ramen en deur in CI/CP klas.

  • Dagelijkse kantine voor de kleuter- en lagere school.

  • Uniformpjes voor de kleuters.

 • SELEKI

  • Inrichting van een kleuterklas met tafels en bankjes.

 • ENOMPOR

  • Inrichting van een 2 kleuterklassen met tafels en banken.

2020 – 2021

 • KAMEUBEUL (Financiering door vzw MITICA Luxemburg)

  • Dagelijkse kantine voor de hele school.

  • Aankoop van schoolmateriaal en schooltassen voor de hele school.

  • Maandelijkse vergoeding voor 3 leerkrachten in de kleuterschool.

  • Opfrissing van kleuterklas en eetzaal (vervangen ramen).

  • Eerste hulp voorraad.

 • BOUCOTTE

  • Bouw school Boucotte.

2021 – 2022

 • KAMEUBEUL (Financiering door vzw MITICA Luxemburg)

  • Dagelijkse kantine voor de hele school.

  • Aankoop van schoolmateriaal en schooltassen voor de hele school.

  • Maandelijkse vergoeding voor 3 leerkrachten in de kleuterschool.

  • Bouw van keuken en voorraadkamer en bureel directeur.

  • Eerste hulp voorraad.

 • BOUCOTTE

  • Afwerking van de kleuterschool met een derde klas, bureel directeur en opslagruimte (gefinancierd door giften aan Bourok via de Koning Boudewijn Stichting.

 • BANDIAL

  • Dagelijkse kantine.

  • Vergoeding kleuterleerkracht.

2022 – 2023

 • KAMEUBEUL (Financiering door vzw MITICA Luxemburg)

  • Dagelijkse kantine voor de hele school.

  • Maandelijkse vergoeding voor 3 leerkrachten in de kleuterschool.

  • Meubels voor bureel directeur.

  • Eerste hulp voorraad.

 • ENOMPOR

  • Start kantine school Enompor, 185 leerlingen krijgen dagelijks middagmaal.

 • BADIAT (Financiering door vzw MITICA Luxemburg)

  • Dagelijkse kantine voor leerlingen van kleuter- en lagere school.

  • Gedeeltelijke vergoeding voor 3 leerkrachten van de kleuterschool.